'
Gezin-overzicht
Johannes de Maet
(*1635-†1685) 
Gezin | Nakomelingen (66) |

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Johannes is geboren in het jaar 1635 te Hulst. Hij is gestorven in het jaar 1685 te Rapenburg. Zijn vader is Joannes de Maet en zijn moeder is Francisca de Sijmon.

Johannes de Maet is getrouwd met Anna Tielmans op 22 januari 1667 te Moerbeke-Waas.


Informatie: wagenmaker te Rapenburg nabij - de Grafelijkheid-
.
Uit een copy van akte no. 1415 uit het huwelijksregister van Moebeke Waas blijkt dat op 29 december 1666, Johannes de Maet en Anna Tielman uit Moerbeke ondertrouw hebben gedaan, dit ten overstaan van Willibrordes Luybens, deken der parochie.
Op 22 januari 1667 is het huwelijk ingezegend door deken Luijbens eveneens te Moerbeke. Getuigen waren Anthonius de Blieck en Andreas Tielman. In 1671 woonde het echtpaar nabij - de Grafelijkheid - in Rapenburg waar hij het beroep van wagenmaker uitoefende.
Rapenburg was destijds een gehucht gelegen in de Stoppeldijkpolder, in het gedeelte daarvan dat tot Hulster Ambacht behoorde. Er stond geen kerk. De parochiekerk bevond zich in het nabijgelegen dorpje Ser Pauwels Polder. Het is nog na te gaan, waar Jan de Maet ongeveer woonde op Rapenburg.
In 1710 kocht Joos van Belle namelijk -een huysstede en erve met twee schueren, gestaan en gelegen binnen desen ambachte op Rapenburg, aboriterende oost aan de Graefelijkheyt, west Jan Mangnus, zuid Jacob Teerbroot ende noord Jacob de Maet-. Deze Jacob de Maet was de zoon van Johannes de Maet en had toen de wagenmakerij van zijn vader geërfd.
Het is dus duidelijk, dat ze in de buurt van de Grafelijkheid woonden. Onder -Grafelijkheid- werden er ook nu nog, een aantal percelen land verstaan, gelegen tussen de kreek het Koegat en de Margretsedijk. Er loopt nu een rechte, verharde weg doorheen, die eveneens de naam Grafelijkheid draagt.
Deze weg was vroeger een onverhard wagenpad, in de winter bijna onbegaanbaar, dat begon bijna recht tegenover de Bossestraat. Het -rijpad- liep met bochten door het land en kwam uit in een wei, achter de boerderij, waar aan het begin van deze eeuw de familie Adriaanssens woonde. Door de wei en verder langs de schuur en over het erf kon men dan de Margaretsedijk bereiken. Een kortere weg in een tijd, waarin alles nog stapvoets ging.
Jan de Maet is vermoedelijk geboren te Hulst, de plaats waar zijn ouders zijn gehuwd. Een doopakte is nog niet gevonden. Op 15 februari 1671 werd hun zoon Jacobus gedoopt, Peter was Jacobus van Trappen en meter Maria Berens, beiden uit Stoppeldijk.
Bij of kort na de geboorte van het kind is de moeder Anna, ook wel Tanneken Tielman genoemd, overleden hetgeen blijkt uit de Boedelinventaris 513-fol.340 te Hulst.
Op 11 mei 1671 wordt over de dan drie maanden oude Jacob als voogd aangesteld Andries Tielman, zijn oom. Uit de boedelinventaris blijkt dat de overledene land bezat te Moerbeke-Waas ,BEL.
Bron