'
Ο RING 2
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000


Afstamming via vader in de zesde generatie van Pieter Wesepoel en Maria Coppens. Dezelfde afstamming ook via moeder, maar dan in de zevende generatie

<-- privacy filter (>1922) -->
<-- privacy filter (>1922) -->
<-- privacy filter (>1922) -->
Generatie 2
<-- privacy filter (>1922) -->
<-- privacy filter (>1922) -->
Generatie 2
Generatie 3
Julia Borm-Weesepoel

(*1892-Hontenisse, †1979-Roosendaal)
Piet Everaert

(*1903-Hontenisse, †1980-Hontenisse)
Generatie 3
Generatie 4
Johannes Weesepoel
(*1840-Ossenisse, †1914-Hontenisse)
 
Ko Everaert

(*1867-Hontenisse, †1925-Hontenisse)
Generatie 4
Maria Everaert-Baart
(*1832-Hontenisse, †1878-Hontenisse)
Generatie 5
Generatie 5
Andries Weesepoel
(*1803-Hontenisse, †1870-Hontenisse)
< -- Broer en Zus -->
Apolonia Baart-Wesepoel
(*1801-Hontenisse, †1889-Hontenisse)
Generatie 6
Generatie 6
Pieter Wesepoel Ο
(*1774, †1848-Hontenisse)
Maria Wesepoel-Coppens Ο
(*1778, †1816-Hontenisse)
Generatie 7

DETAIL-OVERZICHT VOOROUDERS - IMPACT VAN RING 2: DUBBELINGEN - IMPLEXRATIO-BEREKENING

Gerekend vanaf de start van de Ring. Zie meer over Ringen
GeneratieDetails per generatieDubbelingenImplexratio
Generatie
(G)
Bekend in database
(A)
Theoretisch Maximaal in deze generatie
(B)
Percentage Bekend in deze generatie
(C=(A/B)*100%)
Dubbel-Bekend in database
(D)
Eerste Dubbel (ring wordt gesloten)
(E)
Dubbel-Berekend
(F[G]=E[G]+(F[G-1]*2))
Maximaal in deze generatie na ontdubbeling
(H=B-F)
Bekend in database na ontdubbeling
(K=A-D)
Percentage Bekend na ontdubbeling in deze generatie
(M=(K/H)*100%)
Implexratio
(N=((B-H)/B)*100%)
222100.0000%00022100.0000%0.0%
344100.0000%00044100.0000%0.0%
488100.0000%00088100.0000%0.0%
51616100.0000%0001616100.0000%0.0%
63232100.0000%0003232100.0000%0.0%
7606493.7500%222625893.5484%3.1%
88312864.8438%4041247963.7097%3.1%
96825626.5625%0082486827.4194%3.1%
107351214.2578%00164967314.7177%3.1%
118410248.2031%0032992848.4677%3.1%
125720482.7832%00641984572.8730%3.1%
133140960.7568%221303966290.7312%3.2%
141881920.2197%102607932170.2143%3.2%
1513163840.0793%0052015864130.0819%3.2%
1610327680.0305%00104031728100.0315%3.2%
174655360.0061%0020806345640.0063%3.2%
1841310720.0031%00416012691240.0032%3.2%
1942621440.0015%00832025382440.0016%3.2%
2025242880.0004%001664050764820.0004%3.2%
TOTAAL: 5739564