'
Ο RING 3
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000


Afstamming via vader in de achtste generatie van Faustinus Kints en Catharina Verschueren. Dezelfde afstamming ook via moeder, maar dan in de zevende generatie

Jan Borm Ο

(*1921-Biervliet, †2001)
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
Generatie 2
Willem Borm

(*1895-Koewacht, †1975-Roosendaal)
Julia Borm-Weesepoel

(*1892-Hontenisse, †1979-Roosendaal)
Generatie 2
Generatie 3
Ludovica Borm-de Maat
(*1865-Stoppeldijk, †1916-Hontenisse)
Paulina Weesepoel-Neve
(*1850-Ossenisse, †1932-Hontenisse)
Generatie 3
Generatie 4
Jan de Maat
(*1820-Hontenisse, †1908-Hontenisse)
 
Marianne Neve-Heijens
(*1813-Hengstdijk, †1889-Hengstdijk)
Generatie 4
Generatie 5
Adriaan de Maat
(*1794-Hontenisse, †1823-Hontenisse)
Generatie 6
Johannes de Maat
(*1770-Boschkappelle, †1812-Hontenisse)
Maria Heijens-de Potter
(*1771-Graauw, †1858- Hengstdijk)
Generatie 5
Generatie 7
Cornelia de Maet-Kints
(*1733-Roosenberg Lamswaarde, †1796-Boschkapelle)
< -- Zussen -->
Elisabeth de Potter-Kints
(*1739-Lamswaarde, Roversberg, †1783-Graauw, Oude Graauwpolder)
Generatie 6
Generatie 8
Faustinus Kints Ο
(*1686-Hontenisse, †1744-Hulst)
Catharina Kints-Verschueren Ο
(*±1718-Graauw, †>1739)
Generatie 7

DETAIL-OVERZICHT VOOROUDERS - IMPACT VAN RING 3: DUBBELINGEN - IMPLEXRATIO-BEREKENING

Gerekend vanaf de start van de Ring. Zie meer over Ringen
GeneratieDetails per generatieDubbelingenImplexratio
Generatie
(G)
Bekend in database
(A)
Theoretisch Maximaal in deze generatie
(B)
Percentage Bekend in deze generatie
(C=(A/B)*100%)
Dubbel-Bekend in database
(D)
Eerste Dubbel (ring wordt gesloten)
(E)
Dubbel-Berekend
(F[G]=E[G]+(F[G-1]*2))
Maximaal in deze generatie na ontdubbeling
(H=B-F)
Bekend in database na ontdubbeling
(K=A-D)
Percentage Bekend na ontdubbeling in deze generatie
(M=(K/H)*100%)
Implexratio
(N=((B-H)/B)*100%)
222100.0000%00022100.0000%0.0%
344100.0000%00044100.0000%0.0%
488100.0000%00088100.0000%0.0%
51616100.0000%0001616100.0000%0.0%
6283287.5000%000322887.5000%0.0%
7256439.0625%000642539.0625%0.0%
83112824.2188%2221262923.0159%1.6%
93325612.8906%4042522911.5079%1.6%
10395127.6172%608504336.5476%1.6%
113010242.9297%60161008242.3810%1.6%
12820480.3906%4032201640.1984%1.6%
13540960.1221%1064403240.0992%1.6%
14481920.0488%00128806440.0496%1.6%
154163840.0244%002561612840.0248%1.6%
164327680.0122%005123225640.0124%1.6%
174655360.0061%0010246451240.0062%1.6%
1841310720.0031%00204812902440.0031%1.6%
1922621440.0008%00409625804820.0008%1.6%
TOTAAL: 25123228