'
Ο RING 4
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000


Afstamming via vader in de negende generatie van Gilles van Campen (*1675) en Elisabeth Bogaert. Dezelfde afstamming ook via moeder, ook in de negende generatie

<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
Generatie 2
<-- privacy filter (>1921) -->
<-- privacy filter (>1921) -->
Generatie 2
Generatie 3
Willem Borm

(*1895-Koewacht, †1975-Roosendaal)
Piet Everaert

(*1903-Hontenisse, †1980-Hontenisse)
Generatie 3
Generatie 4
Victor Borm
(*1866-Graauw, †1950-Hontenisse)
Maria Everaert-van Campen

(*1869-Boschkapelle, †1927-Vlissingen)
Generatie 4
Generatie 5
Dorethea Borm-de Beule
(*1821-Graauw, †1872-Graauw)
Pieter van Campen

(*1839-Boschkapelle, †1927-Hontenisse)
Generatie 5
Generatie 6
Joseph de Beule
(*1794-Graauw en Langendam, †1858-Graauw en Langendam)
Pieter van Campen
(*1782-Stoppeldijk, †1855-Boschkapelle)
Generatie 6
Generatie 7
Maria de Beule-van Campen
(*1754-Graauw (Willem Hendrikspolder), †1820-Graauw en Langendam)
Gilles van Campen
(*1736-Pauluspolder, †1805-Stoppeldijk)
Generatie 7
Generatie 8
Gilles van Campen
(*1723-Haegepolder, †>1796)
< -- Broers -->
Adriaan van Campen
(*1709-Dullaard, †>1785)
Generatie 8
Generatie 9
Gilles van Campen Ο
(*1675, †1725)
Elisabeth van Campen-Bogaert Ο
(*±1681-Polder van Namen, †1740-Hontenisse (Mariapolder))
Generatie 9

DETAIL-OVERZICHT VOOROUDERS - IMPACT VAN RING 4: DUBBELINGEN - IMPLEXRATIO-BEREKENING

Gerekend vanaf de start van de Ring. Zie meer over Ringen
GeneratieDetails per generatieDubbelingenImplexratio
Generatie
(G)
Bekend in database
(A)
Theoretisch Maximaal in deze generatie
(B)
Percentage Bekend in deze generatie
(C=(A/B)*100%)
Dubbel-Bekend in database
(D)
Eerste Dubbel (ring wordt gesloten)
(E)
Dubbel-Berekend
(F[G]=E[G]+(F[G-1]*2))
Maximaal in deze generatie na ontdubbeling
(H=B-F)
Bekend in database na ontdubbeling
(K=A-D)
Percentage Bekend na ontdubbeling in deze generatie
(M=(K/H)*100%)
Implexratio
(N=((B-H)/B)*100%)
222100.0000%00022100.0000%0.0%
344100.0000%00044100.0000%0.0%
488100.0000%00088100.0000%0.0%
51616100.0000%0001616100.0000%0.0%
63232100.0000%0003232100.0000%0.0%
7606493.7500%000646093.7500%0.0%
88312864.8438%0001288364.8438%0.0%
96825626.5625%2222546625.9843%0.8%
107351214.2578%4045086913.5827%0.8%
118410248.2031%4081016807.8740%0.8%
125720482.7832%10162032562.7559%0.8%
133140960.7568%22344062290.7139%0.8%
141881920.2197%10688124170.2093%0.8%
1513163840.0793%0013616248130.0800%0.8%
1610327680.0305%0027232496100.0308%0.8%
174655360.0061%005446499240.0062%0.8%
1841310720.0031%00108812998440.0031%0.8%
1942621440.0015%00217625996840.0015%0.8%
2025242880.0004%00435251993620.0004%0.8%
TOTAAL: 57314559