'
Ο RING 5
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000


Afstamming via vader in de elfde generatie van Pieter Adriaensens en Catharina Paus. Dezelfde afstamming ook via moeder, maar dan in de twaalfde generatie

<-- privacy filter (>1922) -->
<-- privacy filter (>1922) -->
<-- privacy filter (>1922) -->
Generatie 2
<-- privacy filter (>1922) -->
<-- privacy filter (>1922) -->
Generatie 2
Generatie 3
Julia Borm-Weesepoel

(*1892-Hontenisse, †1979-Roosendaal)
Piet Everaert

(*1903-Hontenisse, †1980-Hontenisse)
Generatie 3
Generatie 4
Johannes Weesepoel
(*1840-Ossenisse, †1914-Hontenisse)
Maria Everaert-van Campen

(*1869-Boschkapelle, †1927-Vlissingen)
Generatie 4
Generatie 5
Marianne Weesepoel-de Vijlder
(*1805-Hontenisse, †1876-Hontenisse)
Pieter van Campen

(*1839-Boschkapelle, †1927-Hontenisse)
Generatie 5
Anna van Campen-Staal
(*1805-Stoppeldijk, †1860-Boschkapelle)
Generatie 6
Generatie 6
Jan de Veijlder
(*1781-Hontenisse, †>1806)
Willem Staal
(*±1771-Stoppeldijk, †1839-Stoppeldijk)
Generatie 7
Generatie 7
Cornelius de Veijlder
(*1742-Ossenisse, †1807-Hontenisse)
Ida Staal-Adriaansens
(*±1723-Stoppeldijk, †1810-Hengstdijk)
Generatie 8
Generatie 8
Judoca de Vijlder-van de Velde
(*1707-Stoppeldijk, †1775-Ossenisse)
Joannes Adriaensens
(*1694, †>1734)
Generatie 9
Generatie 9
Elisabeth van de Velde-de Loose
(*1677-Ossenisse, †>1715)
Pieter Adriaensens
(*±1673, †1721-Stoppeldijk)
Generatie 10
Generatie 10
Adriaeneke de Loose-Adriaensens
(*<1658, †>1687)
< -- Zus en Broer -->
Jan Adriaenssen
(*1640, †1691)
Generatie 11
Generatie 11
Pieter Adriaensens Ο
(*<1625, †1683-Ossenisse)
Catharina Adriaensens-Paus Ο
(*<1625, †>1660)
Generatie 12

DETAIL-OVERZICHT VOOROUDERS - IMPACT VAN RING 5: DUBBELINGEN - IMPLEXRATIO-BEREKENING

Gerekend vanaf de start van de Ring. Zie meer over Ringen
GeneratieDetails per generatieDubbelingenImplexratio
Generatie
(G)
Bekend in database
(A)
Theoretisch Maximaal in deze generatie
(B)
Percentage Bekend in deze generatie
(C=(A/B)*100%)
Dubbel-Bekend in database
(D)
Eerste Dubbel (ring wordt gesloten)
(E)
Dubbel-Berekend
(F[G]=E[G]+(F[G-1]*2))
Maximaal in deze generatie na ontdubbeling
(H=B-F)
Bekend in database na ontdubbeling
(K=A-D)
Percentage Bekend na ontdubbeling in deze generatie
(M=(K/H)*100%)
Implexratio
(N=((B-H)/B)*100%)
222100.0000%00022100.0000%0.0%
344100.0000%00044100.0000%0.0%
488100.0000%00088100.0000%0.0%
51616100.0000%0001616100.0000%0.0%
63232100.0000%0003232100.0000%0.0%
7606493.7500%000646093.7500%0.0%
88312864.8438%0001288364.8438%0.0%
96825626.5625%0002566826.5625%0.0%
107351214.2578%0005127314.2578%0.0%
118410248.2031%0001024848.2031%0.0%
125720482.7832%2222046552.6882%0.1%
133140960.7568%2264090290.7090%0.1%
141881920.2197%10128180170.2078%0.1%
1513163840.0793%002416360130.0795%0.1%
1610327680.0305%004832720100.0306%0.1%
174655360.0061%00966544040.0061%0.1%
1841310720.0031%0019213088040.0031%0.1%
1942621440.0015%0038426176040.0015%0.1%
2025242880.0004%0076852352020.0004%0.1%
TOTAAL: 5735568