'
Ο RING 7
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000


Afstamming via vader in de zesde generatie van Antonius Torreele (*ca.1580) en Maria Batten (*ca.1580). Dezelfde afstamming ook via moeder, ook in de zesde generatie

Petrus Legein Ο
(*1751-Oostduinkerke (BE), †1792-Oostduinkerke (BE))
Generatie 2
Thomas Legein
(*1710-Oostduinkerke (BE), †1789-Oostduinkerke (BE))
Theresia Vannieuwkercke
(*1720-Oostduinkerke (BE), †1794-Oostduinkerke (BE))
Generatie 2
Generatie 3
Isabella Legein-Depotter
(*1688-Oostduinkerke (BE), †1773-Oostduinkerke (BE))
Maria Vannieuwkercke-Torreele
(*1684-Oostduinkerke (BE), †1763-Oostduinkerke (BE))
Generatie 3
Generatie 4
Christina Depotter-Torreele
(*1646-Nieuwpoort (BE), †1712-Oostduinkerke (BE))
Franciscus Torreele
(*1656-Oostduinkerke (BE), †1713-Oostduinkerke (BE))
Generatie 4
Generatie 5
Petrus Torreele
(*1625-Koksijde (BE), †1670-Oostduinkerke (BE))
< -- Broers -->
Joannes Torreele
(*1627-Koksijde (BE), †1666-Oostduinkerke (BE))
Generatie 5
Generatie 6
Antonius Torreele Ο
(*±1580, †1632-Koksijde (BE))
Maria Torreele-Batten Ο
(*±1580-Wulpen (BE), †>1630)
Generatie 6

DETAIL-OVERZICHT VOOROUDERS - IMPACT VAN RING 7: DUBBELINGEN - IMPLEXRATIO-BEREKENING

Gerekend vanaf de start van de Ring. Zie meer over Ringen
GeneratieDetails per generatieDubbelingenImplexratio
Generatie
(G)
Bekend in database
(A)
Theoretisch Maximaal in deze generatie
(B)
Percentage Bekend in deze generatie
(C=(A/B)*100%)
Dubbel-Bekend in database
(D)
Eerste Dubbel (ring wordt gesloten)
(E)
Dubbel-Berekend
(F[G]=E[G]+(F[G-1]*2))
Maximaal in deze generatie na ontdubbeling
(H=B-F)
Bekend in database na ontdubbeling
(K=A-D)
Percentage Bekend na ontdubbeling in deze generatie
(M=(K/H)*100%)
Implexratio
(N=((B-H)/B)*100%)
222100.0000%00022100.0000%0.0%
344100.0000%00044100.0000%0.0%
46875.0000%0008675.0000%0.0%
561637.5000%00016637.5000%0.0%
643212.5000%2223026.6667%6.3%
72643.1250%1046011.6667%6.3%
TOTAAL: 24321