'
Ο RING 6
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000


Afstamming via vader in de vierde generatie van Adrianus Indeweij (*1706) en Jacoba Wouters (*1727). Dezelfde afstamming ook via moeder, ook in de vierde generatie

Franciscus Indeweij Ο
(*1811-Standdaarbuiten, †1859-Klundert)
Generatie 2
Adriaan Indeweij
(*1782-Standdaarbuiten, †1827-Standdaarbuiten)
Anna Indeweij-Indeweij
(*1777-Standdaarbuiten, †1837-Standdaarbuiten)
Generatie 2
Generatie 3
Marijnis Indeweij
(*1755-Zevenbergen, †1815-Standdaarbuiten)
< -- Broers -->
Adrianus Indeweij
(*1748-Zevenbergen, †1784-Standdaarbuiten)
Generatie 3
Generatie 4
Adrianus Indeweij Ο
(*1706-Standdaarbuiten, †1755-Klundert)
Jacoba Indeweij-Wouters Ο
(*1727-Zevenbergen, †>1748)
Generatie 4

DETAIL-OVERZICHT VOOROUDERS - IMPACT VAN RING 6: DUBBELINGEN - IMPLEXRATIO-BEREKENING

Gerekend vanaf de start van de Ring. Zie meer over Ringen
GeneratieDetails per generatieDubbelingenImplexratio
Generatie
(G)
Bekend in database
(A)
Theoretisch Maximaal in deze generatie
(B)
Percentage Bekend in deze generatie
(C=(A/B)*100%)
Dubbel-Bekend in database
(D)
Eerste Dubbel (ring wordt gesloten)
(E)
Dubbel-Berekend
(F[G]=E[G]+(F[G-1]*2))
Maximaal in deze generatie na ontdubbeling
(H=B-F)
Bekend in database na ontdubbeling
(K=A-D)
Percentage Bekend na ontdubbeling in deze generatie
(M=(K/H)*100%)
Implexratio
(N=((B-H)/B)*100%)
222100.0000%00022100.0000%0.0%
344100.0000%00044100.0000%0.0%
46875.0000%2226466.6667%25.0%
5121675.0000%40412866.6667%25.0%
653215.6250%00824520.8333%25.0%
72643.1250%00164824.1667%25.0%
TOTAAL: 31625