'
Gezin-overzicht
Adrianus de Maet
(*1698-†1765) 
(Adrianus is gestorven op de leeftijd van 67 jaar en 1 maand, nu 257 jaar geleden)
Gezin | Voorouders (13) | Nakomelingen (64) |

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Adrianus is geboren op 2 februari 1698 te Boschkapelle. Hij is gestorven op 12 maart 1765 te Pauluspolder. Zijn vader is Jacobus de Maet en zijn moeder is Janneke Janssens.

Adrianus de Maet is getrouwd met Maria de Cock op 2 juni 1721 te Hontenisse.
Adrianus de Maet is getrouwd met Catharina Claessens op 24 februari 1729 te Hontenisse.


Informatie: landbouwer te Pauluspolder.
Adriaan trouwde op 23 jarige leeftijd met Maria Jacoba de Cock, weduwe van François de Loose. Hij was landbouwer te Pauluspolder in de wijk Cattersput.
Reeds in 1729 overlijd zijn vrouw. In het begraafboek van Pauluspolder staat op 3 februari 1729 vermeld: -Begraven de huijsvrouw van Adriaan de Maat, in de buyk der kerke, genaamt, Maria de Kok, laat na vijf onderjarige weesen. Ses poosen geluyd (1.7.0),-
De vijf kinderen waren 2 dochters uit het eerste huwelijk van Maria met François de Loose en drie zonen uit het huwelijk met Adriaan. Met de zorg voor deze vijf kinderen en een boerenbedrijf zal hij het niet gemakkelijk hebben gehad. Een jaar later trouwde hij met Catharina Claessens, het was zijn buurmeisje, de ligging van de boerderijen kan worden vastgesteld middels de Everinge of veldboeken uit die tijd, waarin de wijknummers met de perceelnummers zijn vermeld.
De gegevens van Adriaens huwelijk met Catrina zijn tevens verkregen uit tellinglijsten van de inwoners samengevat in -De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739-. In 1739 gaf de magistraat opdracht, lijsten samen te stellen van -de kompagnien der lantlieden ende verdere ingesetenen-. Deze lijsten werden opgesteld in het voorjaar van 1739. De telling werd gedaan door de kapitein van de plaatselijke compagnie, voor Pauluspolder was dit Brictus Claassen. Brictus was in 1739, 55 jaar oud en van beroep landman, hij had 1 dochter, Catrina. Tijdens de telling was Adriaen de Maat een 39 jarige landman uit Stoppeldijk gehuwd met Catrina Claassen, 31 jaar. Adriaen en Catrina hadden toen 5 kinderen allen geboren te Pauluspolder.
Pauluspolder kende bij de telling 224 inwoners waarvan 98 kinderen. Adriaan bezat een vrij grote boerderij. Naast zo'n 55 gemeten in Paulus polder, bewerkte hij ook nog ongeveer 32 gemeten in de Stoppeldijkpolder. Desondanks, of wellicht juist daardoor, had hij volop gelegenheid om volop aan het gemeenschapsleven deel te nemen. Hij beoefende als liefhebberij het schieten met de handboog. van oorsprong was de schutterij een korps van vrijwilligers om stad en land te beschermen.
In 1737 schoot Adriaan de Maat zich tot koning van het schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Pauluspolder.
Hij liet in het zilveren schild, dat aan de koningsbreuk werd bevestigd graveren: - Rijst op mijn trage pen en wilt niet lang versingen... en naerdat sij wel vier hueren ridderlijk hebben gestreen soo siet men Adriaan de Maat op de koninkstroon gestreen.-
Adriaan de Maat was in 1746 tevens Kapitein van de companie burgerij van de parochie Sr.Pauluspolder. Hij volgde hierin zijn schoonvader Brictius Claassen op.
Bron