'
Gezin-overzicht
Frans Marcus
(*1784-†>1823) 
Gezin | Nakomelingen (135) |

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Frans is geboren in het jaar 1784 te Nijmegen. Hij is gestorven na 1823.

Frans Marcus is getrouwd met Maria Verhoef op 19 januari 1810 te Veenendaal .


Informatie: Ook: Franciscus
ook Frans Markus (1827, Bron 23)
Beroep: Hoedenmaker
Geboortedatum berekend (1784): 29 jaar bij geboorte zoon Simon in 1813..
Kinderen:

Geertruij Marcus. Geboren 1812, Veenendaal
Getrouwd met Antonie van Beijnum (*1795) op 25 februari 1835 te Utrecht


Simon Marcus
[Bron 48] Trouwdatum, Frans geboren in Nijmegen, woonplaats Veenendaal
Datum ondertrouw: 29-12-1809
Aktedatum: 19-01-1810
huwelijksakte Frans Marcus en Maria Verhoef, Veenendaal 1810

open in apart venster
DETAIL-huwelijksakte Frans Marcus en Maria Verhoef, Veenendaal 1810

open in apart venster
Hij leefde nog in 1823!!

– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:22-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 22-1-1823 No 14. / Acte van Overlijden. // Op heden den Twee en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voormiddags ten elf uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Frans Markus oud Zeven en dertig jaren, van beroep hoedemakersKnegt en Aard Slotboom oud vier en Twintig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Derkje Jansen, geboore te Dodeweerd, en laastelyk te geldersch veenendaal woonachtig, in leven huisvrouw van Teunis van de Bovekamp, van beroep WolkammersKnegt, mede te Gelders veenendaal woonachtig, op den Een en Twintigste deezer maand, des Smorgens ten Zes uren, Ten huize No 24 te Gelders veenendaal in den ouderdom van Twee en Zeventig Jaren is overleden Hare man voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbendee de beide Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
Bron